به گزارش ۸دی به نقل از برنا؛  شخصی به نام عناد العتیبی که این عکس را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد مدعی شد این عکس به تازگی گرفته شده است ولی سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد.

گمان می‌رود انتشار این عکس بخش از تلاش های محمد بن سلمان است تا بازداشت خانگی رقیب سابق خود برای تصاحب تاج و تخت را تکذیب کند. هرچند ادامه بازداشت دهها شاهزاده و شخصیت بانفوذ سابق در عربستان، ادعای آزاد بودن بن نایف را باور ناپذیر کرده است.