آرشیو روزانه

    ارشیو برای : چرخش سانتریفیوژ
  • ۲۹ آذر ۱۳۹۵

    چرخش هایی که موجب سرگیجه ی دولت شد

    در این میان وزیر امور خارجه کشورمان هم که دستی بر چرخیدن دارد گاهی در نیویورک، گاهی در پاریس و گاهی در وین و بروکسل میچرخد.

آخرین اخبار

سرتیتر خبرها

در حاشیه