آرشیو روزانه

    ارشیو برای : وزارت فرهنگ
  • ۱ اسفند ۱۳۹۲

    وزارت فرهنگ و ارشاد، اسلام را دریابید!

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از روی نامش کاملاً مشخص است که وظیفه اش چیست، مسئولیتش چیست، به گونه ای متولی اول امور فرهنگی اسلامی کشور ما است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید…

آخرین اخبار

در حاشیه