بایگانی

چندرسانه ای

عکس فیلم

آرشیو روزانه

بایگانی

گفت و گو

    ارشیو برای : دیپلماسی آب
  • ۹ اسفند ۱۳۹۶

    دیپلماسی آب در دستور کار وزارت خارجه

    معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دیپلماسی آب های فرامرزی بخشی از دیپلماسی آب است و کشت فراسرزمینی نیز در راستای مقابله با خشکسالی در دستور کار ما است.

آخرین اخبار

در حاشیه