بایگانی

چندرسانه ای

عکس فیلم

آرشیو روزانه

    ارشیو برای : دین زرتشت چیست
  • ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

    سرویس پاسخ به شبهات؛

    اعدام مرتد در دین زردشت و ایران باستان

    اعدام مرتد نه تنها در دین یهود بلکه حتی در دین زردشتی ها و ایران باستان نیز وجود داشته است.

آخرین اخبار

در حاشیه