بایگانی

چندرسانه ای

عکس فیلم

آرشیو روزانه

    ارشیو برای : دیده ها
  • ۱ خرداد ۱۳۹۳

    دیگر چشم دیدن ندارم! دیده ها را می بینیم…

    کاروان ها در حرکتند از کاروان عقب نمانید. خود را به این کاروان برسانید راه سخت است ولی پیمودنی، کار سخت است ولی روحیه جهادی، دل تنگ است ولی عزم آهنین، تحمل سخت است ولی صبر زینبی

آخرین اخبار

در حاشیه