بایگانی

چندرسانه ای

عکس فیلم

آرشیو روزانه

بایگانی

گفت و گو

    ارشیو برای : دونالدترامپ
  • ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

    این زن دونالدترامپ را هدایت می کرد

    ترامپ عاشق دفاع کردن‌های تمام قد او شده بود. اغلب اولین تماس را بعد از مناظرات زنده تلویزیونی با وی می‌گرفت. او ترامپ را هدایت می‌کرد. دقیقاً همان چیز‌هایی را می‌گفت که ترامپ می‌خواست بشنود.

آخرین اخبار

در حاشیه