بایگانی

چندرسانه ای

عکس فیلم

آرشیو روزانه

    ارشیو برای : دانلود آموزش جنسی
  • ۲۶ تیر ۱۳۹۶

    اجازه دهند در بحث آموزش جنسی فراتر برویم!

    مجید قناد درباره لزوم آموزش‌ ایمنی جنسی به کودکان در رسانه و اینکه تلویزیون تا چه میزان خود را موظف می‌داند مسائل آموزشی را پررنگ‌تر به کودکان آموزش دهد مطالبی را بیان کرد.

آخرین اخبار

در حاشیه