- پایگاه خبری تحلیلی 8دی نیوز - http://www.8deynews.com -

۲۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد فومن صاحب خانه شدند

به گزارش ۸دی [1] نیوز، در ۶ ماهه نخست سالجاری ۲۰ واحد مسکونی با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال احداث و تحویل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فومن شد.

همچنین عملیات اجرای بهسازی و احداث ۴۴ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش در دست اقدام است که تا پایان سالجاری تحویل آنان خواهد شد.

شایان ذکر است در این مدت ، ۸۰ خانوار از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد فومن از معافیت انشعابات آب ، برق و گاز نیز به مبلغ ۶۴ میلیون ریال بهره مند شدند.

گفتنی است در ۶ ماهه اول سالجاری مبلغ ۲۹۰ میلیون ریال جهت تعمیرات و تکمیل ۲۴ واحد مسکونی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فومن هزینه و پرداخت شده است.