- پایگاه خبری تحلیلی 8دی نیوز - http://www.8deynews.com -

گیلان، پیرترین استان کشور / بیش از ۶۰ هزار گیلانی تحت حمایت کمیته امداد هستند / مددجویان توانمندتر می شوند

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی ۸دی [1] نیوز ،عسگر اکبری در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه گیلان در بخش مددجویان سالمند در کشور رتبه نخست را دارد افزود: استان گیلان پیر ترین استان کشور است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با بیان اینکه در حدود ۱۵ سال دیگر طبق بررسی های انجام شده در حوزه سالمندی انفجار جمعیتی در گیلان رخ می دهد خاطرنشان کرد: این امر نیازمند این است که آسیب ها و خدمات مورد نیاز معیشتی و فرهنگی سالمندان در شورای سالمندی استان بررسی شود.

o_39e59601 [2]

اکبر جمعیت سالمند شهری تحت پوشش کمیته امداد گیلان را ۲۲هزار و ۱۴۶ نفر عنوان کرد و گفت: ما در سالمند شهری رتبه هفتم کشور و در سالمند روستایی رتبه نخست را داریم.

 معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با بیان اینکه توانمند سازی خانواده ها ی مددجویان از امور مهمی است که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)گیلان دنبال می شود اظهار کرد: در حال حاضر در طرح شهید رجائی ۶۲هزار و ۷۹۰ خانواده مددجوی بالای ۶۰سال نیازمند روستایی تحت پوشش کمیته امداد گیلان هستند .

عسگر اکبری با بیان اینکه تعداد مددجویان عادی استان در حدود ۵۷ هزار و ۲۲۵ خانواده است افزود: مجموع خانواده های تحت پوشش ما ۱۲۰هزار و ۱۵ خانواده با ۲۱۵ هزار و ۴۸۶ نفر است.

اکبری بابیان اینکه مهم ترین هدف ما در کمیته مداد توانمند سازی مددجویان است گفت: روش های امدادی ما از خدمات عمومی به خدمات تخصصی و جهت دادن کمک های معوض به جای بلا عوض و توسعه بیمه های اجتماعی و برون سپاری خدمات است.

وی با بیان اینکه فعالیت های ما در کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان مردم محور است تصریح کرد:اهداف کارشناسی شده ما در استان در راستای ارتقا توان اقتصادی معیشتی خانواده ها است.

معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان ایجاد اشتغال مولد و پایدار را مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد: برای کاهش های آسیب های اجتماعی توانبخشی با تکیه بر مهارت های زندگی از مهم ترین فعالیت های ما است.

اکبری با تاکید بر اینکه توانمند سازی مددجویان در سه بخش فکری،اجتماعی و اقتصادی دنبال می شود افزود: ضرورت دارد که ما توانمند سازی فکری را توسعه دهیم و این کار را از طریق آموزش تحصیلی برای فرزندان مددجو،آموزش مهارت های زندگی برای خانواده ها و خدمات مشاوره ای ازدواج و مشاوره دینی و مباحث روانشناختی دنبال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در بخش توانمند سازی اجتماعی حمایت های ما در پشتیبانی از مددجویان است گفت: حمایت از ازدواج مددجویان و حمایت های حقوقی و قضایی و توسعه آموزش های اجتماعی و ایجاد سرپنا برای مددجویان از اموری است که در این بخش دنبال می شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با اشاره به ۲۹ هزار و ۴۱۵ خانواده ساکن در مناطق محروم گیلان تصریح کرد: با هزینه ۴۰۰میلیون تومان از منابع استان منازل این افراد را بیمه حوادث کردیم.

اکبری با تاکید بر اینکه تحول جدید در کمیته امداد توسعه خدمات چند خدمتی است اظهار کرد:در حدود سه سال است که برای حل مشکلات دانش آموزی،دانشجویی ،بیمه ای خدمات را به صورت تک خدمتی و یا چند خدمتی برای اجرای عدالت دنبال می کنیم.

وی زدودن فقر تغذیه ای ،فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی محرومان را مورد تاکید قرارداد و گفت: کار بسیار خوبی که در کمیته امداد انجام شود راه اندازی نرم افزار جامع حمایتی امداد کشور است.

اکبری با تاکید بر اینکه در کمیته امداد گیلان دیگر کارها به صورت دستی انجام نمی شود اظهار کرد: این برنامه برافزایش تعاملات درون سازمانی و جلوگیری از اقدامات جزیره ای و ارتباط با دستگاه های دیگری چون ثبت احوال و سایر سازمان های مرتبط می افزاید و نیاز سنجی به روز شده و در عین حال خدمات بهنگام می شود.

 معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با تاکید بر اینکه ما در بخش مددجویان تحت پوشش شهید رجایی در حدود ۶میلیاردو ۸۴۳ میلیون تومان در هر ماه واریزی داریم ،گفت:از مجموع ۱۲۰هزار و ۱۵ خانواده تحت پوشش ما ۳۷ هزار و ۴۰۷ خانواده شهری و ۸۲ هزار و ۶۰۸ خانواده روستایی است.

اکبری جمعیت تحت پوشش زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان را ۶۴هزار و ۲۸۳ خانوار عنوان کرد و افزود:یکی از مهم ترین وظایف کمیته امداد نگاه پررنگ به این جمعیت تحت پوشش است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد گیلان دارای ۱۶ هزار و ۲۴۵ دختر ۱۵ تا ۳۰ در شرف ازدواج است خاطرنشان کرد:کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان ۱۲ هزار و ۵۴۳ دختر مددجوی بازمانده از ازدواج در در رده سنی ۳۵ تا ۶۰سال راسرپرستی می کند.

 معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با بیان اینکه در استان گیلان پنج هزار و ۶۲۵ یتیم داریم گفت: ۲۵ هزار و ۲۷۴ نفر از مردم نوع دوست بومی و خارج از استان از این مددجویان حمایت می کنند.

اکبری با بیان اینکه ۱۷هزار و ۹۸۴ نفر از این حامیان بومی استان هستند خاطرنشان کرد:۷هزار و ۲۹۰نفر غیر بومی هستند.

 وی با اشاره به اینکه دو هزار و ۷۳۳ نفر از این حامیان از اصناف و سه هزار و ۲۶۳ نفر از فرهنگیان و هزار و ۶۶۵ نفر از جمعیت کارگری هستند تصریح کرد:طرح محسنین از سه سال پیش در گیلان اجراییشد.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با تصریح بر اینکه چهار هزار و ۹۷۵ نفر وجد الشرایط در این طرح قراردارد افزود: هزار و ۵۰۵ نفر حامی در این طرح داریم.