در این اردوی یک روزه خبرنگاران گیلانی با حضور در صحن علنی مجلس با نمایندگان گیلانی دیدار کردند.

همچنین در ادامه نشست خبری اصحاب رسانه گیلان با جبار کوچکی نژاد برگزار شد و خبرنگاران مورد تقدیر قرار گرفتند.