- پایگاه خبری تحلیلی 8دی نیوز - http://www.8deynews.com -

اموراجتماعی استانداری گیلان به نیروی قراردادی رسید؟!

به گزارش ۸دی [1] نیوز به نقل از احرار گیل،شنیده شدپس از کش و قوس های فراوان   سرانجام حکم سرپرستی امور اجتماعی استانداری  گیلان به یک روزنامه نگار  ( که باعضویت قراردادی مشغول فعالیت در یکی از خبرگزاریهاست )صادر شد و طی چند روز آینده مراسم تودیع و معارفه آن برگزارمی شود .

امور اجتماعی از رده های مهم ستادی استانداری است که برنامه ریزی  و اجرا ی سیاست های نماینده عالی دولت در این امرمهم برعهده اوست. حال چگونه مدیران ارشد و باسابقه ،درتعاملات ادری به فراخوانی های ایشان دل می سپارند، باید صبوری پیشه کرد و نظارگر رویدادها بود.

اینکه ایشان بدون هیچ سابقه ی مدیریت رسمی به این جایگاه مهم گمارده می شود  قدری تامل برانگیزاست!  . تامل برانگیزتر اینکه برخی حنجره های ملت که  از ولایت مداری و شایسه سالاری می گویند دراینگونه انتصابات لام تاکام حرف نمی زنند حتی در حمایت ازاقدامات سکاندارمدیریت استان دریک هفته ۲بارزبان به مدح و ثنا می گشایند.!

باید به جناب آقای دکترنوبخت تبریک گفت، که درسفراخیرش به گیلان  وبرپایی همایش شناسایی نخبگان گیلان  بدون نصب عینک سیاسی! رفیق شفیق اش دراقدامی شتابزده حتی آنطوریکه شنیده شد بدون تایید مقامات امنیتی ،  به عضو ستاد انتخاباتی دکترروحانی درگیلان (البته همشهری استاندار) و حزب اعتدالش حکم «سرپرستی اموراجتماعی استانداری» اهدا می کند!

در چنین حوادثی است که فریادها به باد سپرده می شوند و فردی که برعلیه خادمان شهدا وشهدا قلم فرسایی می کرد باید عزیزدل دکتر نوبخت درگیلان باشد و تا شایسته سالاری آنطوریکه بعضی ها می خواهند تعریف  و تفسیر شود!!