بایگانی

یادداشت

تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱۳۹۲-۱۱:۲۹ ق.ظ
کد خبر : 18794
نسخه چاپی نسخه چاپی
در آستانه سالگرد شهادت؛

تقدیم به مرزبان اسلام شهید سلیمان محمد خاطر

مرزبان اسلام شهید سلیمان محمد خاطر از مرزهای بلاد اسلامی در مقابل تجاوز صهیونیست ها به منطقه حفاظت شده و حاوی انبارهای مهمات جلوگیری کرد و فریب نیرنگ دشمن صهیونیست را نخورد و با سلاحش از بلاد اسلام دفاع کرد.

به گزارش ۸دی نیوز، خدایا بر‌ محمد و‌ آل‌ او‌ درود فرست و‌ به‌ عزتت مرزهاى مسلمانان را‌  محکم ساز  ‌و‌  به‌  نیرویت مرزبانان را‌  تقویت فرما  ‌و‌  به‌  توانگریت عطاهایت را‌  برایشان فراوان کن…

بار الها بر‌  محمد و‌ آل‌ او‌ درود فرست و‌ در‌ آن هنگام که‌ با‌ دشمن روبرو مى شوند توجه به‌ دنیاى نیرنگ باز ‌و‌ گول زننده را‌  از‌  آنها دورکن و‌ از‌ دلهایشان فکر به‌  ثروت فتنه انگیز را‌ محو فرما و‌ بهشت را‌ در‌ مقابل چشمانشان قرار ده…

خدایا دلهایشان از‌  امنیت خالى و‌ بدنهایشان از‌ قوت تهى فرما  ‌و‌  افکارشان را‌  از‌  چاره جویى مضطرب کن و‌ قدمهایشان را‌ از‌ جنگیدن با‌  رجال ما‌  سست گردان و‌  آنها را‌ از‌ جنگ با‌ دلیران به‌ وحشت انداز و‌ همانند روز بدر فرشتگانت را‌ با‌ کوبندگى ‌و‌ سرسختى تمام بر‌ سر‌ آنها فرود آور تا‌  ریشه آنان را‌  قطع ‌و‌ شکوهشان را‌ نابود  ‌و‌  بینشان پراکندگى ایجاد کنى…

هرگاه با‌  دشمن تو‌ و‌ دشمن خودش روبرو شد دشمن را‌ در‌ برابرش کم جلوه بده  و‌ مقامشان را‌ در‌ دلش کوچک ساز، رزمنده ات را‌ بر‌ آنها پیروز کن و‌ آنها را‌  بر‌  رزمنده ات پیروز مفرما  ‌و‌  اگر زندگى را‌  به‌  نیکبختى به‌  پایان رسانده شهادت را‌  برایش مقرر فرما البته پس‌  از‌  آنکه دشمنت را‌  از‌  پاى درآورد  ‌و‌  از‌  آنها اسیر بگیرد ‌و‌ ایشان را‌ فلج کند و‌  بعد از‌  آنکه در‌  مرزهاى مسلمین امنیت برقرار کرده  ‌و‌  باعث فرار دشمن گردیده است…

بارالها هر‌ مسلمانى که‌ امر اسلام برایش مهم است ‌و‌ ساخت و‌ ساز اهل کفر نگرانش مى کند  ‌و‌  تصمیم به‌  شرکت در‌  نبرد دارد ولى به‌  خاطر ضعف جسمانى از‌  جنگ باز مى ماند  ‌و‌  یا‌  فقر و‌ ندارى او‌  را‌  وادار به‌  درنگ مى کند  ‌و‌  یا‌  حادثه ای‌ او‌  را‌  براى شرکت در‌  جنگ عقب مى اندازد  ‌و‌  یا‌  بر‌  خلاف خواسته اش اتفاقى برایش مى افتد و‌ مانع اراده اش مى شود، نامش را‌  در‌  زمره  ‌ى‌  عبادت کنندگان ثبت فرما  ‌و‌  پاداش مجاهدین در‌  راهت را‌  به‌  وى عطا کن و‌ او‌ رادر‌ صف شهداء و صالحین قرار ده…

دعای امام زین العابدین؛سجاد علیه السلام برای مرزداران اسلام

فراز هایی از دعای ۲۷ صحیفه سجادیه

سرباز دلاور سرزمین سینای مصر؛ شهید سلیمان محمد خاطر سربازی است در دوران حکومت جور وظلم فرعونی حسنی مبارک به اتهام دفاع از مرزهای اسلام به شهادت رسید.

او از مرزهای بلاد اسلامی در مقابل تجاوز صهیونیست ها به منطقه حفاظت شده و حاوی انبارهای مهمات جلوگیری کرد و فریب نیرنگ دشمن صهیونیست را نخورد و با سلاحش از بلاد اسلام دفاع کرد؛ حق او نشان افتخار بود اما سران خیانت کار مصر مزد او را با محکومیت به حبس ابد و بعد هم مرگی مشکوک در زندان جور دادند.

شهید سلیمان محمد عبدالحمید خاطر سربازدلاور  مصری که در تاریخ ۱۳مهر ۱۳۶۴ (برابر با ۵اکتبر ۱۹۸۵) با تیراندازی به متجاوزان دژخیم اسرائیلی در منطقه شرم‌الشیخ واقع در سواحل شبه جزیره سینا هفت نفر از آنان را کشت.  پس از این اقدام ،بوسیله دولت مصردستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

قهرمان سینا، سلیمان محمد عبدالحمید خاطــر، مانند همــه جوانان مصری به ســربازی اعزام شد، او آخرین فرزند خانــواده ای درمنطقه «اکیاد» از اســتان شرقی مصر بود، سلیمان به منطقه «راس برجه» در جنوب شبه جزیره سینا به عنوان ســرباز ارتــش مصر در مرزمشغول محافظت از مرز مصر گردید.او که در ماههای آخر ســربازی بسر می برد، ناگهان  دچارحادثــه ای شد که مسیر زندگی و مرگش را دگرکون کرد، ۱۴ مهــر ماه۱۳۶۴ هنگام غروب آفتاب ، متوجه حضور ۱۲ نفر اسرائیلی گردید که در حال نزدیک شــدن به محل نگهبانی او بودند، محلی که  شهید ســلیمان خاطــر از آن نگهبانی می کرد یک منطقه نظامی بود که مهمات و ســلاحهای خاص در آن نگهداری می‌شــد و از حساسیت ویژه ای برخوردار بود و به همین خاطــر ورود تمام افراد بیگانه به آن ممنوع بود. ســلیمان با مشــاهده آن گــروه ۱۲ نفره بــه آنها هشــدار داد و حتی به زبان انگلیسی به آنها گفت: ایست ! عبور ممنوع!

“Stop no passing”

اما گروه اسرائیلی به هشدارهای  او بی ‌توجهی کردند و تصمیم به فریب او گرفتند و یکی از زنان همراه صهیونیست ها با اغواگری قصد فریب او را داشت!

اما او مصمم جلوی آنها ایستاد و پس از هشدار و شلیک تیر هوایی به سمت آنان  و عدم توجه آنان به سمت انان در غروب آتش گشود.

شــلیک در غروب صحرای سینا منجر به کشته شدن هفت اسرائیلی گردید.

اما ارتش مصر بجای تقدیر از او او را بازداشت و محاکمه کرد.

دادگاه محاکمه سلیمان خاطر به دلیل وضعیت سیاسی آن دوره یعنی پس از امضای معاهده ننگین کمپ ‌دیوید و ترور انور سادات و تضادهای میان جهان اســلام و صهیونیسم بــه یکــی از جنجالیترین دادگاههای دهه هشتاد میلادی تبدیل شد.

هنگامی کــه بازپــرس دادگاه نظامی از شهید ســلیمان خاطــر شــرح حادثه را پرســید، ســلیمان توضیح داد کــه روی نقطه مرتفعی ایســتاده بوده و گروه اســرائیلی در حال نزدیک بودن به او بودند، منطقه مورد نظر منطقه ای ممنوعه و نظامی بوده و انبار مهمات و ســلاحهای خاص در آن نگهداری می‌شــد و به همین خاطــر ورود تمام افراد بیگانه و حتی غیرنظامیان مصری به آن ممنوع بود چه برسد به دشمن صهیونیستی ،وی همچنین اظهار داشت: پیش از آن( زمانی که هنوز هوا روشن بود و تاریک نشده بو)در حال خواندن نماز بوده و گروه اســرائیلی نماز خواندن او را به تمسخر گرفته بودند.

ســلیمان توضیح داد که به آنها هشدار داده کــه جلوتر نیایند و اینجا یک منطقه نظامی  و ممنوعه اســت  ولی گروه اســرائیلی بدون توجه بــه اخطارهای او سعی داشــتند او را فریب بدهند.

گفتنی است که زمان اتفاق هوا تاریک بود و تعداد و یا چهره متجاوزان مشخص نبود.

باز پرس پرسید: «آیا از سالم بودن سلاحت اطمینان داشتی؟»

سلیمان گفت :بله، برای این که هر ســربازی که ســلاح خود را دوست دارد مانند آن است که وطن خود را دوست داشته اســت و سربازی که ســلاحش را حمل می کند مانند این اســت که  پاره ای از وطنش را حمل می کنــد پس باید از آن مراقبت کند.

بازپرس پرســید که چگونه به انها هشدار دادی ؟

ســلیمان جواب داد: « من بارها به آنها هشدار دادم و یکی از زنها با برهنه شدن میخواست مــرا فریب دهد، منطقه هم منطقه‌ای نظامی بود و تأکیــد کرده بودند که هیچ فــردی چه مصری و چه خارجی حق ورود بــه آن را ندارد، به همین خاطر ناچار شدم که شلیک کنم.»

گروهی از نشریات مصری سرسپرده سعی داشتند که سلیمان‌خاطررا دیوانه معرفی کنند، اما شهید سلیمان همچمنان بر محافظت خود از خاک کشــورش در مقابل اسرائیلیها اصرار داشت به گونه ای که در دادگاه فریاد زد: «من از مرگ هیچ هراسی ندارم، چرا که قضا و قدر الهی اســت، من از آن هراس دارم که حکمی کــه در مورد من صادر شــود آثار منفی‌ای بر همرزمانــم بگــذار و آنها را هراسان کند و وطندوستی را در آنها بکشد.» سلیمان خاطر که قبل از تیرانــدازی فریاد الله‌اکبر سر داده بود .

عنــوان کرد که در کمال ســلامت عقــل و روان ایــن کار را کــرده اســت، رســانه‌های غربــی ســعی کردنــد بــا ایجــاد جــنگ رسانه ای خواســتار حکــم اعــدام بــرای او شوند و می گفتند که او توریستهای بی گناه را کشته است ،اما کدام توریست با فریب و نیرنگ به منطقه نظامی کشور دیگر وارد می شود ؟ آن هم با وجود هشدار های سرباز و نگهبان منطقه نظامی؟

دادگاه نظامــی مصر در ۲۸ دســامبر ۱۹۸۵ او را به  زندان با اعمال شــاقه محکوم کرد و به زندان نظامی شهر نصر در نزدیکی قاهره فرستاد.

در۱۷ دی مــاه ۱۳۶۴ برخــی از روزنامه‌های مصر خبری دیگر را منتشر کردند کــه جنجالــی دیگــر در پی داشــت، خبــر حاکــی از آن بود کــه ســلیمان خاطر در زنــدان خودکشــی کرده اســت!

روزنامه‌هــا بنــا به گــزارش پزشــکی قانونــی نوشــتند که ســلیمان خاطر بــا اســتفاده از پارچه‌هــای ملحفه‌اش خودش را حلق‌آویز کرده، اما پذیرفتن این مسئله هم برای مــردم و هم خانواده ســلیمان خاطــر عجیب و باور نکردنی بود، بــرادر ســلیمان اظهار داشــت کــه مــن از ایمــان و مذهبــی بــودن ســلیمان اطمینان دارم، او هیچوقت حاضر به خودکشــی نبوده است.

برخی شاهدان از مشاهده آثار کبودی و جراحت روی ســاق پــای سلیمان خبر دادند ، بــه خاطر همین مرگ مشکوک خانواده ســلیمان خواســتار کالبد شکافی جسد فرزندشان شدند، هر چه بیشتر میگذشت بر احتمال قتل و شهادت وی  بیشــتر افزوده میشــد.

دانشــجویان دانشــگاهای «قاهره»، «عین شــمس» و «الازهر» و همچنیــن دانش‌آموزان دبیرستان ها در مصر شــروع به تظاهرات کردند، مسئله‌ای که باعث شــد تا دولت مصر ســعی کند ســریع غائلــه را ختم کند و دســتور دفن جنازه را بدون بررسی و کالبد شکافی داد، واین عمل دولت وقت مصر سندی شد بر شهادت و قتل شهید سلیمان محمد خاطر.

مادر ســلیمان در مورد شهادت پسرش گفت: «پســرم کشــته شــد تا آمریکا و اسرائیل راضی شــوند.»

دانشجویان معترض برعلیه اسرائیل شعار می‌دادند و خواهان جنگ با اسرائیل بودند. تشییع جنازه سلیمان خاطر ، ارکان دیکتاتوری حسنی مبارک را به لرزه درآورد و تظاهراتهای پی‌درپی، نیروهای نظامی را وادار به اعمال خشونت نمود.

دانشجویان مصری شعار می‌دادند: «الصهیونی ده غدار

المعقول المعقول

إن سلیمان مات مقتول

سلیمان خاطر قالها فی سینا

قال مطالبنا وقال أمانینا

سلیمان خاطر یا شرقاوی

دمک فینا هیفضل راوی

سلیمان خاطر قالها قویه

الرصاص حل قضیه»

(…سلیمان خاطر [با خون خود] اعلام کرده است که گلوله راه حل قضیه [اسرائیل] است) .

بعدها فاش شــد کــه در ۱۲ دی ماه یک خبرنگار نمای صهیونیســت در جریــان تهیه گــزارش و فیلم با دوربین خود به ســلیمان خاطر در زندان حمله کرده است و ســلیمان خاطر دچار ضربه مغزی شده است تا اینکه در ۱۷ دی ماه سال۶۴ مصادف با ۷ ژانویه ۱۹۸۶ به شــهادت رســید، شهید سرافرازســلیمان خاطــر در دفاع از خــاک میهنش در دفاع از سرزمین اسلام و در ضدیت با پیمان ننگین کمپ دیوید دســت به کاری زد که از نگاه آمریکا جنایتکارو اســرائیل غاصب عمل تروریستی بود ولی دولت جمهوری اســلامی ایران به حمایت از اقدام او پرداخت، خیابان امیر اتابک ســابق در تهران را که یکــی از خیابانهای منشــعب از خیابان شهید مطهری اســت را به نام شهید ســلیمان خاطر نامگذاری کرد و تمبر یاد بودی برای وی چاپ کرد تا به این ترتیب یاد و خاطره  مرزبان اسلام شهید  سلیمان محمد خاطر را زنده نگه دارد و به مقام شامخ او ادای احترام نماید،همچنین ،این شهید بزرگوار از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهید شاخص بین الملل معرفی گردید.

نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه